Διαβάζοντας την Οδύσσεια στο Αρχαιολογικό Μουσείο

Οι ραψωδίες ρ και σ θα παρουσιαστούν την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου, ώρα 11 πμ., στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου την τελευταία Κυριακή κάθε μήνα πραγματοποιείται μια διαφορετική ανάγνωση της Οδύσσειας, με τη συνοδεία αρχαίας λύρας.

Πρόκειται για το πρόγραμμα συμμετοχικών αναγνώσεων «Ας διαβάσουμε την Οδύσσεια» κατά την οποία δύο ραψωδίες κάθε φορά παρουσιάζονται από τον μουσικοσυνθέτη Δρα Νίκο Ξανθούλη, αλλά και όσους από τους επισκέπτες επιθυμούν να συμμετέχουν στη δημόσια ανάγνωση, ανακαλύπτοντας τα μυστικά της προσωδίας. Η μετάφραση που χρησιμοποιείται είναι του Ζήσιμου Σίδερη. Η διάρκεια των αναγνώσεων είναι δύο ώρες.

Αυτή την Κυριακή θα θυμηθούμε τις ραψωδίες ρ και σ. Ο Τηλέμαχος επιστρέφει στο παλάτι και ενημερώνει την Πηνελόπη για τα όσα ανακάλυψε στο ταξίδι του. Ο Οδυσσέας με τον Εύμαιο φτάνουν και αυτοί στην πόλη. Μόνο το πιστό του σκυλί, ο 'Αργος, καταλαβαίνει τον ερχομό του και ξεψυχά στο πέρασμά του.

Ο βασιλιάς-ζητιάνος δέχεται τις προσβλητικές επιθέσεις όχι μόνο των μνηστήρων, αλλά και δούλων. Σε λίγο ο Ίρος, ένας γνωστός ζητιάνος της Ιθάκης, προκαλεί τον Οδυσσέα και οι μνηστήρες τους ωθούν σε αγώνα πάλης για να αποφασιστεί ποιος θα μείνει στο ανάκτορο. Ο Οδυσσέας κερδίζει, αλλά οι υβριστικές συμπεριφορές συνεχίζονται. Η Πηνελόπη κάνει μια βασιλική εμφάνιση και βάζει τους μνηστήρες στη θέση τους, ενώ λίγο μετά ο Τηλέμαχος παρεμβαίνει με αποφασιστικότητα και τους στέλνει στα σπίτια τους.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος (30) και απαιτείται τηλεφωνική κράτηση. Η κράτηση θέσης ισχύει έως 15 λεπτά πριν την έναρξη. Οι επισκέπτες που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ανάγνωση, μπορούν να το δηλώσουν στην τηλεφωνική κράτηση και να προμηθευτούν το απόσπασμα που θα διαβάσουν κατά την προσέλευσή τους στις Πληροφορίες του Μουσείου. Η συμμετοχή στη δράση είναι δωρεάν. Τηλ. επικοινωνίας 213214 4817, 213214 4856/-4858/-4866/-4893
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σχετικά με το greekalert

Έχουν περάσει 10 χρόνια από τη μέρα που ξεκίνησε η προσπάθεια του blog αυτού και επειδή πολλοί είναι οι καινούργιοι φίλοι μας, είπαμε να περιγράψουμε τη μέχρι τώρα πορεία του greekalert μέσα από τα σημαντικότερα περιστατικά....

Προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης Κληρικών για 13 κενές θέσεις Στρατιωτικών Ιερέων

Επιτέλους το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προσλαμβάνει στρατιωτικούς ιερείς.
Μετά από πολλά χρόνια και λόγω της δημιουργίας αρκετών κενών στρατιωτικών ιερέων, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας στο οποίο ανήκει η Διεύθυνση Θρησκευτικού, μετά από έγκριση του ΥΠΕΘΑ, προχωρά στην πρόσληψη 13 κληρικών στρατιωτικών ιερέων.
Σύμφωνα με την προκήρυξη η οποία οδεύει προς το εθνικό τυπογραφείο, ο διαγωνισμός για την κατάταξη κληρικών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, προς πλήρωση δεκατριών (13) κενών θέσεων Στρατιωτικών Ιερέων Α' και Β' Τάξης αφορά τους βαθμούς Λοχαγού και Υπολοχαγού.
Οι κενές οργανικές θέσεις των Στρατιωτικών Ιερέων θα πληρωθούν με ιερείς, που μισθοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 33/2006 Απόφαση Επιτροπής ΠΥΣ, ύστερα από επιλογή, μεταξύ των υποψηφίων αγάμων ή εγγάμων, που φέρουν το πρώτο ή δεύτερο ιερατικό βαθμό (Διακόνου - Πρεσβυτέρου) και έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή νόμιμα απαλλαγεί απ' αυτές.

Προσόντα υποψηφίων για κατάταξη:

Εκτός από τα παραπάνω οι υποψήφιοι πρέπει:

α. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι ομογενείς που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, με την κατάταξή τους ως Αξιωματικοί, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας [Ν. 3284/2004 (ΦΕΚ Α', 217)].

β. Να είναι πτυχιούχοι της Θεολογικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισοτίμου Ορθοδόξου Σχολής του Εξωτερικού, αναγνωρισμένης από το Κράτος ή φοιτητές τούτων, εφόσον διανύουν τουλάχιστον το τρίτο έτος των σπουδών, ή απόφοιτοι Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (Α.Ε.Α.) ή Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου (Ε.Ε.Λ.) ή Εκκλησιαστικού Γυμνασίου (Ε.Γ.), ή Ιερατικού σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Ι.Σ.Δ.Ε.), όπως ορίζει ο Ν. 3432/2006 «Δομή και Λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ Α', 14). Απ' αυτούς, όσοι έχουν πτυχίο ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 2 υποπαρ.2β του ΝΔ 90/1973 ή πτυχίο ισότιμο με εκείνα των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, ονομάζονται ιερείς Α' τάξεως (Λοχαγοί) και οι υπόλοιποι ιερείς Β' τάξεως (Υπολοχαγοί).

γ. Να έχουν ορθή και υγιή πίστη, ήθος σεμνό, βίο λιτό και γενικά διαγωγή ανεπίληπτη.

δ. Να μην έχουν καταδικασθεί για πράξη που χαρακτηρίζεται από το νόμο ως κακούργημα, ανεξάρτητα αν αποκαταστάθηκαν, ή για κάποιο από τα πλημμελήματα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, ψευδορκίας, για παράβαση των νόμων περί προσβολών του πολιτεύματος και προδοσίας της χώρας και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών, χρήσεως ναρκωτικών και λαθρεμπορίας ή για απόπειρα αυτών και ούτε να εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για κάποιο από τα προαναφερόμενα εγκλήματα.

ε. Να μην έχουν τιμωρηθεί για βαρέα, κατά την κρίση της Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών (άρθρο 4 του ΝΔ 90/1973), εκκλησιαστικά αδικήματα.

στ. Να είναι σωματικώς ικανοί (κατάλληλοι κατόπιν κρίσης της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4 και 5 του ΠΔ 11/2014 «Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά», όπως ισχύει σήμερα).

ζ. Να έχουν ηλικία μικρότερη των 45 ετών (γεννηθέντες από την 1η Ιανουαρίου 1973 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1999), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α', 302). Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι, που έχουν προβεί σε διόρθωση του έτους γέννησης με τη διαδικασία του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 3421/2005.

η. Τα παραπάνω απαιτούμενα προσόντα απαιτείται να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης προθεσμίας υποβολής της αίτησης, όσο και κατά το χρόνο κατάταξης. Ειδικά το προσόν της εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή της νόμιμης απαλλαγής από αυτές, το οποίο αναγράφεται στην παράγραφο 2, πρέπει να συντρέχει μόνο κατά το χρόνο κατάταξης.

Υποβολή Δικαιολογητικών

α. Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να καταταγούν στο Σώμα των Στρατιωτικών Ιερέων των Ενόπλων Δυνάμεων, οφείλουν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, όπως το συνημμένο υπόδειγμα, με αποκλειστική τους ευθύνη στην ιστοσελίδα (geetha.mil.gr), όπως καθορίζουν οι οδηγίες στο υπόψη έντυπο. Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση ΔΕΝ αποστέλλεται ηλεκτρονικά, αλλά ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ συμπληρωμένη από τον υποψήφιο, υπογράφεται από τον ίδιο και υποβάλλεται ταχυδρομικά (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) με συστημένη επιστολή στο ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛ/Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών (για το διαγωνισμό των Στρατιωτικών Ιερέων) στη διεύθυνση: «ΣΤΡΔΟ ΠΑΠΑΓΟΥ, Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, Χολαργός Αττικής-ΣΤΓ 1020» μέχρι και την 30η Οκτωβρίου 2017 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου), επισυνάπτοντας, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

(1) Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο να έχει επικολληθεί φωτογραφία του υποψηφίου, θεωρημένη από την εκδούσα Αρχή και στο οποίο να αναγράφεται η ηλικία του και να φαίνεται ότι έχει την Ελληνική Ιθαγένεια ή να προκύπτει η ιδιότητα του ομογενούς.

(2) Αντίγραφο του τίτλου σπουδών τους ή πιστοποιητικό της Σχολής τους.

(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Εκκλησιαστικής Αρχής για το κανονικό και τη χρονολογία της χειροτονίας τους και για το ήθος και τη διαγωγή τους (παράγραφος 3γ ανωτέρω), καθώς και εάν έχουν ή όχι καταδικασθεί για εκκλησιαστικά αδικήματα.

(4) Πιστοποιητικό του Εισαγγελέα Εφετών του τόπου κατοικίας τους, στο οποίο να φαίνεται ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη.

(5) Πιστοποιητικό του Εισαγγελέα Πρωτοδικών του τόπου κατοικίας τους στο οποίο να φαίνεται ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη.

(6) Το Πιστοποιητικό τύπου «Α» από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία και το Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου θα ζητηθούν αυτεπάγγελτα, όπως προβλέπεται, από την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α21/20562/01-08-2013 ΚΥΑ Εθνικής Άμυνας-Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β', 1881) και το Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α', 102) αντίστοιχα.

(7) Βεβαίωση αποδοχών από την οποία να προκύπτει ως φορέας μισθοδοσίας τους το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

β. Οι υποψήφιοι πρέπει να μεριμνήσουν, ώστε τα δικαιολογητικά τους να είναι πλήρη. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων, η Επιτροπή Ελέγχου των δικαιολογητικών θα ανακοινώσει την κατάσταση των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα (geetha.mil.gr) μέχρι και την 13η Νοεμβρίου 2017. Οι υποψήφιοι με τα ελλιπή δικαιολογητικά θα πρέπει να τα συμπληρώσουν και με μέριμνα τους αυτά να έχουν αποσταλεί στην Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της κατάστασης με τα ελλιπή δικαιολογητικά (θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημοσίας ή ιδιωτικής και όχι η ημερομηνία παραλαβής).

γ. Επισημαίνεται ότι, η μη προσκόμιση από τους υποψήφιους των ελλειπόντων δικαιολογητικών στην αναγραφόμενη ημερολογιακή προθεσμία, αποτελεί αιτία αποκλεισμού τους από τις περαιτέρω επιλογικές διαδικασίες.

δ. Για λόγους ομοιομορφίας και ασφάλειας των δικαιολογητικών, αυτά να είναι τοποθετημένα σε πλαστικό διαφανή φάκελο με έλασμα και σύμφωνα με την καθοριζόμενη σειρά.

ε. Μετά την καταληκτική ημερομηνία, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

στ. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει δικαίωμα να κάνει επαλήθευση της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών ή πιστοποιητικών των επιτυχόντων σύμφωνα με το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α', 61). Σε περίπτωση που μετά την κατάταξή τους αποκαλυφθεί, ότι κατετάγησαν με βάση ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, θα αποβάλλονται και θα ενημερώνεται ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

romfea.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στην Ελλάδα η Θαυματουργή εικόνα της Παναγίας του Κύκκου

Η Ιερά Εικόνα έφτασε στην Αθήνα αεροπορικώς και εν συνεχεία οδικώς στην Τρίπολη, όπου την υποδέχθηκαν με ευλάβεια και συγκίνηση, οι Σεβ. Μητροπολίτες Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρος, Πατρών κ. Χρύσόστομος, ο ιερός κλήρος, οι τοπικές αρχές και πλήθος πιστών. Με λιτανευτική πομπή το Ιερό Θησαύρισμα έφτασε στον ενοριακό Ιερό Ναό του Προφήτου Ηλίου και Νεομαρτύρων, όπου και εναποτέθηκε για επταήμερο προσκύνημα.
Ακολούθησε Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός, ενώ πλήθος πιστών συνέρρεε για να προσκυνήσει τη Χαριτόβρυτο Εικόνα. Να σημειωθεί, ότι η Παναγία του Κύκκου έρχεται στην Ελλάδα για πρώτη φορά στα εκκλησιαστικά χρονικά, κατόπιν αιτήματος του Μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας και αποδοχής αυτού από τον Σεβ. Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου.
Η έλευσή της δε, θα αποτελέσει ένα ξεχωριστό γεγονός στην τοπική εκκλησιαστική ιστορία. Την Ιερά Εικόνα συνοδεύουν ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Αγαθόνικος, Έφορος της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Κύκκου, πατέρες, καθώς και λαϊκοί συνεργάτες της Ι. Μητρόπολης Κύκκου.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

«Η γραμμή στο Κυπριακό είναι πάντοτε ενιαία»: Συνάντηση Κοτζιά -Αναστασιάδη στη Νέα Υόρκη

Διασκέδασε τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν στην Κύπρο, με αφορμή μία δήλωση του, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, για ανασκόπηση της κατάστασης μετά την κατάρρευση των συνομιλιών στο Κραν Μοντανά και ενόψει πιθανών εξελίξεων στο Κυπριακό.
       
Απαντώντας σε ερώτηση αν οι όποιες παρεξηγήσεις ξεπεράστηκαν κι αν υπάρχει ενιαία γραμμή, ο Ελληνας υπουργός είπε:
«Ο Ελληνισμός πρέπει πάντοτε να παλεύει ενωμένα κι έτσι θα παρει τις λύσεις που θέλουμε κι επιθυμούμε. Η γραμμή είναι πάντοτε ενιαία».

Για να απαντήσει στους δημοσιογράφους με χαμόγελο και χαριτολογώντας ο κ. Αναστασιάδης ότι «τις παρεξηγήσεις πάντα εσείς τις δημιουργείτε». Η συνεργασία, πρόσθεσε, είναι αγαστή και εξαίρετη και η γραμμή πάντοτε ενιαία.

Ο Πρόεδρος της Κύπρου είπε ότι η συνάντηση με τον κ. Κοτζιά ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική. Κάλυψε, είπε, την παραπέρα πορεία στο κυπριακό στη βάση της αξιολόγησης των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων. «Των θλιβερών αποτελεσμάτων», όπως τόνισε, «εξ αιτίας της τουρκικής αδιαλλαξίας στο Κραν Μοντανά».

Ο κ. Αναστασιάδης πρόσθεσε:
«Έχουμε ανασκοπήσει τη μέχρι σήμερα πορεία, αλλά και την κοινή στάση που θα τηρήσουμε προκειμένου να επιτύχουμε, όχι αυτό που λέει η Τουρκία εκτός παραμέτρων λύσης του κυπριακού, αλλά μέσα στα πλαίσια των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Και πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη και τις παραμέτρους του Γενικού Γραμματέα».

Από την πλευρά του, ο κ. Κοτζιάς τόνισε τα εξής:
 «Έκανα μία ενημέρωση για τη συζήτηση που είχα με το ΓΓ του ΟΗΕ ο οποίος είναι στη διάθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας και θέλει κι εκείνος - όπως θέλουμε κι ο πρόεδρος κι εγώ πάντα σε αγαστή συνεργασία -  να υποστηρίξει μία λύση για την Κύπρο και τον κυπριακό λαό».

protothema.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μαχαιρώματα αλλοδαπών με δυο τραυματίες!

Μαχαιρώματα λίγο πριν τις 18:45 στην συμβολή των οδών Ανθείας και Ακτής Δυμαίων στην Πάτρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thebest.gr δύο άτομα έχουν τραυματιστεί ενώ το τραύμα του ενός χαρακτηρίζεται αρκετά βαθύ.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία δράστες και θύματα είναι από το Αφγανιστάν. Οι δράστες διαμένουν στον χώρο του Λαδόπουλου και κινήθηκαν προς την ΑΒΕΞ όπου διαμένουν τα θύματα της συμπλοκής. Εκεί υπήρξε διένεξη κι ένας νεαρός έβγαλε μαχαίρι με το οποίο τραυμάτισε τους δύο άλλους μετανάστες.

Η αστυνομία αναζητά ένα αυτοκίνητο με ελληνικές πινακίδες που ενδέχεται να εμπλέκεται στο περιστατικό.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δέος: Βρακοφόροι χόρεψαν τον «βουβό» πεντοζάλη για το ολοκαύτωμα της Βιάννου

74 Χρόνια μετά την καταστροφή των χωριών της Βιάννου και της δυτικής Ιεράπετρας, 5 κρητικοί χόρεψαν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, τον «Βουβό» Πεντοζάλη του Πένθους, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης.
Την Κυριακή (17/9), παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου έγιναν οι εκδηλώσεις για τα 74 χρόνια από το Ολοκαύτωμα στην Βιάννο και τη δυτική Ιεράπετρα, της ναζιστικής θηριωδίας και στο μνημείο στα Αμιρά, πέντε κρητικοί αποτύπωσαν όλο τον πόνο που προκάλεσαν οι ναζιστικές θηριωδίες.
Χορευτές στο μνημείο του ολοκαυτώματος, στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την 74η επέτειο του Ολοκαυτώματος από τα γερμανικά στρατεύματα της κατοχής, χόρεψαν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας τον «Βουβό» Πεντοζάλη προκαλώντας ρίγη συγκίνησης.


Πηγή: flashnews.gr


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Άρχισαν οι εργασίες για την κατασκευή πυρηνικού σταθμού στην Τουρκία! Τους τον φτιάχνουν Ρώσοι!

Ξεκίνησαν οι πρώτες γενικές κατασκευαστικές εργασίες στο χώρο που θα κατασκευαστεί ο πρώτος πυρηνικό σταθμός “Ακούγιου” στην Τουρκία, από την ρωσική κρατική εταιρεία Rosatom.
Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους διευθύνων σύμβουλος της Rosatom Αλεξέι Λιχατσόφ, στο πλαίσιο της 61ης συνόδου της Γενικής Συνδιάσκεψης του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA): «Οι γενικές κατασκευαστικές εργασίες περιλαμβανομένων των υδροτεχνικών κατασκευών ήδη έχουν αρχίσει».
Μάλιστα, επεσήμανε πως ελπίζει να πάρει την άδεια για την κατασκευή του σταθμού έως το τέλος του χρόνου. «Επειδή στην Τουρκία συνεργαζόμαστε απευθείας με τον ρυθμιστή, ελπίζουμε να πάρουμε την άδεια εντός του έτους. Όμως οι γενικές κατασκευαστικές εργασίες ήδη προχωρούν πυρετωδώς γι’ αυτό και βλέπουμε με αισιοδοξία μπροστά».
Η Ρωσία και η Τουρκία είχαν υπογράψει το 2010 διακρατική συμφωνία για την κατασκευή του πρώτου πυρηνικού σταθμού «Ακούγιου» στην Τουρκία. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, περιλαμβάνει την κατασκευή τεσσάρων ανισραστήρων BBER-1200 συνολικής ισχύος 4800 MW, ενώ η Rosatom προγραμματίζει την λειτουργία του πρώτου αντιδραστήρα το 2023.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βρέθηκαν τουλάχιστον 60 αρχαία πλοία στη Μαύρη Θάλασσα (βίντεο)

Σε σπουδαία ανακάλυψη προχώρησαν επιστήμονες που εξερευνούσαν τον βυθό της Μαύρης Θάλασσας. Μετά από έρευνες βρέθηκαν 60 πλοία ακόμα 2,500 ετών από τη βυζαντινή, τη ρωμαϊκή και την Οθωμανική αυτοκρατορία.
Μάλιστα, βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση επειδή στον βυθό της Μαύρης Θάλασσας έχει λίγο οξυγόνο και φως.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ