Μ. Κουτσίκου (2005): Textbooks of Greece will completely change in 2006

Του κου Celik του αρέσουν οι κοινές δηλώσεις με υπουργούς μας σχετικά με αλλαγές στα βιβλία ιστορίας.
Ο ίδιος έιχε κάνει δηλώσεις το 2003 και με τον κ. Βενιζέλο δειτε εδώ


Σε συνέδριο "Παιδείας και φιλίας" που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουαριο του 2005 στο Bahcesehir University της Κωσταντινούπολης η Υπουργός Μ. Γιαννάκου είχε προαναγγείλει τις αλλαγές που θα γινόντουσαν. Ας δούμε τι έλεγε το Turk Us Daily News τότε :

Monday, January 31 2005 @ 12:54 AM Central Standard Time

Istanbul - Turkish National Education Minister Huseyin Celik said, "we have changed our education curriculum. We expect Greece to do the same thing"

Celik and National Education Minister Marietta Yiannakou-Koutsikou of Greece attended Education and Friendship Conference at Bahcesehir University in Istanbul on Saturday

Celik said, "we have pursue various activities within the scope of developing friendly relations between Turkey and Greece. In education area, two countries agreed to remove expressions from textbooks which arouse grudge and hatred."

"Historical events should be considered with today's values, not past paradigms. Thus, there will be no problem between Turkey and Greece," said Celik.

Celik noted, "we have changed our education curriculum. We expect Greece to do the same thing. Of course we have problems such as Cyprus and Aegean issues. However, that does not mean we cannot solve other problems."

Yiannakou-Koutsikou said, "education is like to start construction from ground. If we do like that, we will solve our problems from the beginning."

"Differences of religion and language should be considered as a uniting element. If Turkey becomes EU member, this cooperation will become easier," she added.

Yiannakou-Koutsikou noted, "another important issue is training of teachers. Thus, various seminars will be held for this aim."

"Textbooks of Greece will completely change in 2006. I accept that current textbook include problems and they should be changed," she added.