Τι Καναδάς και βλακείες...εμείς έχουμε τον ΟΤΕ που είναι πάντα μπροστά!!!Σχόλια δε χρειάζονται....

Δείτε http://www.cosmofon.com.mk/en/?SectionID=192
ή απλά δείτε εδώ

UPDATE : Ο ΟΤΕ με μια κίνηση αστραπή διορθώνει τα παραπάνω. Διαβάστε εδώ σχετικά