ΤΙΜΗ ΣΤΗΝ ΗΡΩΪΔΑ ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ¨ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ - ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ¨ - ΕΘΝΙΚΗ ΗΡΩΙΔΑ 1941-1944»

Σε ιδιαιτέρως συγκινητική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009, σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, η ιδρυτική συνέλευση και εκλογή Δ.Σ. του «Συνδέσμου Ελλήνων Πολιτών Φίλων και Απογόνων – ΄ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Μπουμπουλίνα΄΄ - Εθνική Ηρωίδα 1941-1944». Χρέη προέδρου της συνελεύσεως εκτέλεσε ο τ. Υπουργός και βιογράφος της Ηρωίδας κ. Ορέστης Παπαστρατής. Οι σκοποί του Συνδέσμου είναι:
Ι. Η διατήρηση άσβεστης της μνήμης της ηρωίδος Λέλας Καραγιάννη και προβολή της φιλοπατρίας και του εθνικού έργου της προς παραδειγματισμό και πηγή έμπνευσης εθνικών αγαθοεργιών για τις επόμενες γενεές των Ελλήνων.
ΙΙ. Η ανάλυση και η προσφορά της τεράστιας προσωπικότητός της, η οποία εκδηλωνόταν ήδη πριν τον πόλεμο του 1940, με ένα μνημειώδες ανθρωπιστικό και κοινωνικό έργο, το οποίο αποτελεί υποθήκη για τους νεώτερους Έλληνες.

συνέχεια εδώ