Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 1ΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ και Δ΄ ΣΣ

Οι Σχηματισμοί, Μονάδες και Ανεξάρτητες Υπομονάδες της 1ΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ και του Δ΄ Σώματος Στρατού, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΓΕΣ, διεξάγουν ρεαλιστική επιχειρησιακή εκπαίδευση ημέρα και νύχτα.
Εκτός των άλλων, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε αντικείμενα όπως:

- Εκπαίδευση στον εξομοιωτή βολής τυφεκίου G3A3.
- Βολές ελαφρού οπλισμού.
- Βολές Βαρέων Όπλων Πεζικού.
- Βολές Πυροβολικού.
- Εκπαίδευση στα Πλωτά Μέσα.
- Εκπαίδευση στην Αντιμετώπιση Αρμάτων από Μεμονωμένους Οπλίτες.
- Εκπαίδευση στη Διάβαση Κωλυμάτων.

Φωτογραφίες από πρόσφατες συναφείς δραστηριότητες εκπαιδεύσεως.