Κυριακή 12 Ιουλίου του Αγίου Παίσιου....συμφωνία ή GREXIT!!!