Στάση εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στις 5 ΑυγούστουΣε προειδοποιητική στάση εργασίας θα προχωρήσει την Τετάρτη 5 Αυγούστου από τις 14.00 το μεσημέρι έως τις 18.00 το απόγευμα η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος.

Αίτημά της η κατάθεση στη Βουλή και η έναρξη διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου για τη σύσταση Παρόχου Αεροναυτιλίας στην ΥΠΑ, ως ανεξάρτητης νομικής οντότητας, σε εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Ειδικότερα, η Ένωση σημειώνει ότι η δημιουργία ανεξάρτητου φορέα παροχής υπηρεσιών Αεροναυτιλίας αποτελεί ώριμο αίτημα του κλάδου και απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνιστά δε την απαραίτητη προϋπόθεση για τον διαχωρισμό των λειτουργιών της ΥΠΑ και μάλιστα τη στιγμή αυτή, που καταρτίζεται το σχέδιο σύμβασης για την παραχώρηση των 14 αεροδρομίων σε ιδιώτη επενδυτή.

Σύμφωνα με τους ελεγκτές ενεάεριας κυκλοφορίας, αν δεν πραγματοποιηθεί τώρα η διοικητική αναδιάρθρωση της ΥΠΑ και δεν υπάρξει πρόνοια για τους εργαζόμενους και τη δομή της ΥΠΑ είναι ορατός ο κίνδυνος υποβάθμισης της Υπηρεσίας με συνέπειες όχι μόνον εργασιακές, αλλά και διοικητικές, οικονομικές, επιχειρησιακές και εθνικές.

Το σχήμα που προκρίνουν και προτείνουν είναι η δημιουργία ανεξάρτητου και βιώσιμου Παρόχου Αεροναυτιλίας, ως αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας.