Κατεβάζουν τα βουνά τα τσακάλια του 747 ! «ΕΤ ΜΧ Νέα ΜΟΜΑ» (φώτο)…

ΣΕ πλήρη εξέλιξη η πρώτη αποστολή του 747 Ειδικού Τάγματος Μηχανικού υπό το πλαίσιο της λειτουργίας της Διακλαδικής Διοίκησης (Νέα ΜΟΜΑ) Κατασκευής Έργων Ειδικού Σκοπού «ΔΙΔΕΡΓΩΝ».
Η αποστολή αφορά στην επισκευή και βελτίωση του δρομολογίου που συνδέει το χωρίο ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ με το χωρίο ΜΑΓΓΑΝΙΤΗ, στο νότιο τμήμα της νήσου Ικαρίας.
Το δρομολόγιο κατασκευάστηκε την περίοδο 2003 – 2010 με μέριμνα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη συνδρομή του 79 ΤΜΧΕΘ με προσωπικό και μηχανήματα ΜΧ.