"Λεφτά υπάρχουν" για την "πρώτη φορά αριστερά": Στήνουν νέα Γραμματεία που θα την πληρώσουμε 829 χιλιάδες ευρώ!

Με 829.000 ευρώ ετησίως θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του υπουργείου Οικονομικών από τη σύσταση Γενικής Γραμματείας Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Το σχέδιο προεδρικού διατάγματος κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας και, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται μεταξύ άλλων, σκοπός της Γενικής Γραμματείας είναι η υποστήριξη του έργου του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Το επίμαχο συμβούλιο είναι αρμόδιο για τον συντονισμό, την προώθηση και την υλοποίηση του οικονομικού προγράμματος της κυβέρνησης, για όλα τα δημοσιονομικά και οικονομικά θέματα, τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, καθώς και για θέματα ανταγωνισμού και ελέγχου της αγοράς. Ως φαίνεται, «λεφτά υπάρχουν».