Είναι προφανές γιατί οι Φινλανδές λατρεύουν τον Ελληνικό ...ήλιο!

Αυτή είναι η Κυβέρνηση συνεργασίας της Φινλανδίας