Το δημοψήφισμα δεν έγινε ούτε για το ΝΑΙ ούτε για το ΟΧΙ...ο πραγματικός λόγος ήταν το "Διαίρει και βασίλευε"...