ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΣΑΘΗΝΑ 22-7-2015.

Κράτη ισχυρά φτιάχνουν μονάχα τα ελεύθερα έθνη. Και ελεύθερα έθνη είναι πρωτίστως τα έθνη που εξουσιάζουν τον βίο τους, κτίζουν πολιτισμούς και στηρίζονται στις εγγενείς φυλετικές τους δυνάμεις. Τα δε κράτη που στηρίζονται στον πολυφυλετισμό και τον πολυπολιτισμό ανήκουν σε δύο κατηγορίες, είτε στην κατηγορία τού κατακτημένου λαού είτε σ’ αυτήν τού εισβολέα που εξυπηρετεί ιδιοτελή συμφέροντα ακόμη και σε βάρος τού δικού του λαού.