Εκπαίδευση στη Βιαία Διάβαση Ποταμού

Την 09 Ιουλίου 2015 η ΧΧΙΙΙ Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής της εκπαίδευσης, πραγματοποίησε εκπαίδευση στο αντικείμενο της Βιαίας Διάβασης Ποταμού, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πλωτών Μέσων του Δ' Σώματος Στρατού.