Γνωρίζει κανείς αν υπάρχει καθρέφτης απέναντι από την βουλή;