ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝΑΘΗΝΑ 17-7-2015.

Το αξιακό σύστημα τής Ελληνικής Φυλής είναι σταθερό και απρόσβλητο. Οι ελληνικές αξίες έρχονται από το βάθος των αιώνων και είναι ζυμωμένες με την προσωπικότητα τού λαού μας. Πατρίδα, Θρησκεία και Οικογένεια. Ιερά Προσκυνήματα και Ελληνικό Αίμα. Τιμή και Ισχύς τής Ελληνικής Φυλής. Γι’ αυτές τις Αξίες αγωνιζόμαστε, γι’ αυτές πεθαίνουμε και για τις ίδιες Αξίες νικάμε κάθε εχθρό που αμφισβητεί την Ιερή Ελλάδα.