Υπάρχει κάποιος να μας εξηγήσει τι χρειαζόταν το δημοψήφισμα;

Αν ήθελαν 3ο μνημόνιο η πτώχευση τότε τι χρειαζόταν το δημοψήφισμα;