Εις μνήμη του Εθνικού Ηγέτη Ιωάννη ΜεταξάΑΘΗΝΑ 1-8-2015.


Εις μνήμην τού Εθνικού Ηγέτη Ιωάννη Μεταξά. Στις 4 Αυγούστου 1936 ο Εθνάρχης Εθνικοκοινωνιστής Αρχηγός τού Κόμματος των Ελευθεροφρόνων περιέστειλε ορισμένα άρθρα τού συντάγματος προκειμένου να αντιμετωπίσει επερχόμενη κομμουνιστική ανταρσία και να διαμορφώσει το κατάλληλο πολιτικό περιβάλλον για να υπάρξει ανασύνταξη τής Ελλάδος και οχύρωση έναντι τού επερχόμενου πολέμου.