ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΑΧΑ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣΑΘΗΝΑ 3-9-2015.

Στα κυρίαρχα κράτη συμβαδίζουν η λαϊκή εξουσία και η εθνική κυριαρχία. Η έννοια τού πολίτη αντιστοιχεί στο ενεργό μέλος τής Εθνικής Κοινότητας που σχηματίζει τον κεντρικό συντονιστικό μηχανισμό τής Πολιτείας και συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις που αφορούν την ζωή τού Έθνους. Η δε εθνική κυριαρχία ακολουθεί πάντοτε τα κράτη που δομούνται από τον όμαιμο χαρακτήρα των πολιτών, τις κοινές αξίες και την αυτοφυή ανάπτυξη τής εθνικής συλλογικής προσωπικότητας.
η συνέχεια εδώ http://ethnikistikosagwn.blogspot.gr/2015/09/blog-post.html