ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣΑΘΗΝΑ 1-10-2015.

Μια βέργα μονάχη μες στον μανιασμένο αγέρα θα λυγίσει εύκολα και θα σπάσει με μαθηματική ακρίβεια. Δύο βέργες μαζί, στενά δεμένες, θα προβάλλουν μεγαλύτερη αντίσταση, ακόμη κι αν τραυματιστούν. Πολλές βέργες μαζί, το ίδιο στενά δεμένες, άρρηκτα μεταξύ τους, δεν πρόκειται να λυγίσουν, αφού δεν θα βρει κενό χώρο να εισχωρήσει ο αγέρας. Αυτή την αλληλοκάλυψη και την ενότητα ανάμεσα στον ελληνικό λαό, ηγεσία και πολίτες ως ένα σώμα, πρέπει να εφαρμόσει οπωσδήποτε το Έθνος μας. Είναι το λεγόμενο στρατηγικό σχέδιο τού Εθνικού Κοινοτισμού.