ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗΑΘΗΝΑ 7-9-2015.

Τα γερά έθνη στηρίζουν την δύναμή τους στην αυτάρκεια τής τροφοδοσίας και στην αποτρεπτική των κινδύνων ισχύ. Ο αυτοφυής διατροφικός παράγοντας και συνακόλουθα η επάρκεια στην υγεία, την άμυνα και την ενέργεια, αποτελούν ταυτόχρονα την οδό που οδηγεί στην ανάπτυξη και την εθνική ασφάλεια.