ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑΘΗΝΑ 14-9-2015.

Η ισχυροποίηση τού Έθνους είναι συνάρτηση τού ηγετικού χαρακτήρα, τής λαϊκής αποφασιστικότητας, των αυτοτελών κρατικών υποδομών και τής Πίστης στα ιδανικά της Φυλής. Χρειάζεται απαραιτήτως μία ηγετική ομάδα που να δρα με γνώμονα αποκλειστικό το εθνικό συμφέρον. Και εθνικό συμφέρον είναι η κοινωνική συνοχή, η επάρκεια αγαθών, η άμυνα και η εναρμόνιση τού εθνικού εδάφους με τις ανάγκες τής Εθνικής Κοινότητας. Χρειάζεται επιπλέον ένας σφριγηλός λαός με γνώση τής καταγωγής και τής αποστολής του. Και ακόμη η εξασφάλιση τού άβατου τής Πατρίδος έναντι ξένων σωμάτων.