ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣΑΘΗΝΑ 28-9-2015.

Οι σύγχρονοι μέντορες τής παγκοσμιοποίησης επιχειρούν να εμφανίσουν το σχέδιο τής ομογενοποίησης και τής ενιαίας διοίκησης των λαών ως την απόλυτη και μοναδική διέξοδο στα αδιέξοδα που οι ίδιοι καλλιέργησαν. Για να επιτύχουν τον βρωμερό σκοπό τους δίχως αντιστάσεις από τούς ραγιάδες, χρησιμοποιούν παράλληλα με την εγκατάσταση δικών τους κυβερνητών την τεχνολογία, σε μια αήθη και αλαζονική επιχείρηση να εμφανίσουν τούς εαυτούς τους ως θεούς στην θέση τού Θεού.