ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΑΘΗΝΑ 15-10-2015.

Όταν σχεδιάζουμε την ανάπτυξη τού κράτους, εργαζόμαστε οπωσδήποτε για την παράλληλη διαιώνιση τής φυλής. Καλύτερη και μεγαλύτερη Ελλάδα σημαίνει καλύτεροι και περισσότεροι Έλληνες. Είτε αναφερόμαστε στην παραγωγική μηχανή είτε στην δημόσια οικονομία είτε στα ασφαλιστικά ταμεία είτε στα εθνικά μας ζητήματα, χρειαζόμαστε περισσότερες γεννήσεις Ελλήνων και πληθυσμιακό καταμερισμό σε ολόκληρη την επικράτεια, σε πόλεις και σε χωριά.