ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ( ΠΕΡΙ ΖΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ )ΑΘΗΝΑ 19-10-2015.

Το Έθνος ως το σύνολο τής οργανωμένης πολιτείας και τής όμαιμης φυλετικής κοινότητας οφείλει να διασφαλίζει ομοίως την εθνική και την εδαφική του κυριαρχία. Να ρυθμίζει το δίκαιο και να επιβάλλει το συμφέρον του. Να φροντίζει με άλλα λόγια την αρτιμέλεια και την ασφάλειά του. Ώστε λοιπόν το Ελληνικό Έθνος οφείλει να εναρμονίσει την πολιτική και την γεωφυσική του παρουσία.