Το ιερό και το βέβηλοΤο υποσυνείδητο προμηθεύει ασταμάτητα το σύγχρονο άνθρωπο με αμέτρητα σύμβολα και κάθε σύμβολο έχει να μεταφέρει ένα συγκεκριμένο μήνυμα, να φέρει εις πέρας μια συγκεκριμένη αποστολή, η οποία σκοπεύει στο να προστατεύσει ή να επαναφέρει την ψυχική του ισορροπία.
Το σύμβολο δεν καθιστά μόνο τον κόσμο "ανοικτό", αλλά εγγυάται στον άνθρωπο και την πρόσβασή του στο σύμπαν.
Τα σύμβολα ξυπνούν το προσωπικό βίωμα και το μετατρέπουν σε πνευματική πράξη, σε μια μεταφυσική αντίληψη του κόσμου. Μπροστά από ένα οποιοδήποτε φανερό σύμβολο του κοσμικού χώρου και της κοσμολογικής ζωής, ένας άνθρωπος βρίσκει την πρόσβαση στην ύψιστη πνευματικότητα, επειδή κατανοώντας το σύμβολο είναι σε θέση να ζήσει το παγκόσμιο.
Η θρησκευτική θεώρηση του κόσμου και η ιδεολογία της, επιτρέπουν στον άνθρωπο να αξιολογήσει όλο αυτό το προσωπικό του βίωμα και να το "ανοίξει" προς το παγκόσμιο.

Το κλασικό αυτό έργο μπορεί με βεβαιότητα να διαβαστεί ως η καρδιά της σκέψης του ανθρώπου που από πολλούς θεωρείται ο μεγαλύτερος θρησκειολόγος του εικοστού αιώνα.
Ο Μιρσέα Ελιάντ, με βάση την παρατήρηση ότι ακόμη και σύγχρονοι άνθρωποι που διακηρύσσουν ότι ανήκουν σε έναν απολύτως «βέβηλο» κόσμο υποσυνείδητα τρέφονται από την ανάμνηση του «ιερού», ανιχνεύει τις εκδηλώσεις του «ιερού» από την πρωτόγονη ως τη σύγχρονη εποχή, από την άποψη του χώρου, του χρόνου, της φύσης και του σύμπαντος. Με τον τρόπο αυτό καταφέρνει να δείξει ότι η συνολική ανθρώπινη εμπειρία ενός θρησκευόμενου ατόμου μπορεί να συγκριθεί με αυτή ενός μη θρησκευόμενου.
Αυτό το εντελώς πρωτότυπο και εμπεριστατωμένο βιβλίο αποτελεί μια εξαιρετική εισαγωγή στην ιστορία της θρησκείας, αλλά η οπτική του περιλαμβάνει και τη φιλοσοφική ανθρωπολογία, τη φαινομενολογία και την ψυχολογία. Θα συγκινήσει οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ανακαλύψει κάθε πιθανή διάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης.