ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΗ ( ΠΕΡΙ ΦΥΛΕΤΙΣΜΟΥ )ΑΘΗΝΑ 22-10-2015.

Η κατάργηση των συνόρων και η νόθευση των εθνικών πληθυσμών συνθέτουν τον δούρειο ίππο για την εκ των έσω κατάληψη των εθνών. Είναι ένας βρώμικος πόλεμος των σιωνιστών που ξεκίνησε κατά κύριο λόγο σε βάρος τής Ελλάδος για δύο λόγους. Πρώτον διότι η διατήρηση τής εθνοφυλετικής ταυτότητας είναι συνάρτηση τής πίστης τού λαού και δεύτερον διότι η κοινωνική συνοχή ενός πολιτισμικά ανώτερου λαού είναι κάστρο ισχύος απροσπέλαστο.