Ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΤΩΝ ΓΕΝΝΑΙΩΝΑΘΗΝΑ 28-10-2015.

Η ιστορία διδάσκει, νουθετεί, μα και είναι αμείλικτη στις κρίσεις και τις συγκρίσεις της. Αλίμονο σε κείνα τα έθνη που δεν διδάσκονται από τα περασμένα, διότι ζώντας αποκομμένα από τις ρίζες τους θα σβήσουν, επαναλαμβάνοντας για τελευταία φορά τα λάθη τους.