Σπουδαστές της ΑΣΔΕΝ στην 1η Στρατιά

Tην 11 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη σπουδαστών εκπαιδευτικής σειράς της Σχολής Διοίκησης Επιτελών Ναυτικού στα πλαίσια εκπαιδευτικού ταξιδιού, στο Στρατηγείο της 1ης Στρατιάς.

Στους σπουδαστές θα γίνει ενημέρωση περί του έργου και των δραστηριοτήτων της 1ης Στρατιάς / ΕU – OHQ και του Ελληνικού Ευρωπαϊκού Στρατηγείου Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΕΕΕ).