ΤΟ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ
ΑΘΗΝΑ 16-11-2015.

Η κύρια ομάδα παραγωγικής εκκινήσεως και οικονομικής αναπτύξεως σε ένα αδέσμευτο και εθνικά κυρίαρχο κράτος είναι η Εθνική Εργατική Τάξη. Είναι οι εργάτες τής φυλετικής κοινότητας που παράγουν εθνικό προϊόν, εκείνοι οι σκαπανείς τής πραγματικής οικονομίας που φτιάχνουν αγαθά στο χωράφι, στο εργοστάσιο, στην θάλασσα. Και τούτο διότι η παραγωγική διαδικασία είναι εκείνη που εξασφαλίζει την επάρκεια στον διατροφικό παράγοντα, στην ενέργεια, στους εθνικούς πόρους και επομένως στην εθνική και οικονομική ανεξαρτησία.