ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑΘΗΝΑ 14-12-2015.

Η εθνική ασφάλεια ενός κράτους χτίζεται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του περιβάλλον. Η απόκρουση τής μαζικής διασάλευσης τής κοινωνικής συνοχής και τής εχθρικής εισβολής  που αποσκοπούν στην εξάλειψη τού Έθνους εμπίπτει στα ιερά καθήκοντα των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι δε Ένοπλες Δυνάμεις ανήκουν στην Φυλή και υπηρετούν την αρτιμέλεια και την ελευθερία τού Έθνους κι όχι το εκάστοτε κομματικό και διεθνιστικό κράτος.