Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣΑΘΗΝΑ 3-12-2015.

Η δύναμη τής ρητορείας είναι ένα πολιτικό όπλο που μπορεί να επιβάλλει πολιτικές καταστάσεις, να υπηρετήσει την αλήθεια ή να προωθήσει το ψέμα, να εγείρει ή να υποδουλώσει λαούς. Εάν ο πολιτικός λόγος συνδυαστεί επιτυχώς και επαναλαμβανόμενα με την επικοινωνιακή εικόνα, αν προβληθεί το ψέμα και κρυφτεί η αλήθεια ξανά και ξανά, τότε ο λαός υποτάσσεται στην τυραννία υποκείμενος στον αυτοεξευτελισμό του. Αν ο ρήτορας καταστεί προπαγανδιστής τού Έθνους, αν γενόμενος η φωνή τού λαού του γκρεμίσει την νοητή φυλακή και λευτερώσει την αλήθεια, τότε ο λαός έχει λόγο ύπαρξης.