ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΑΘΗΝΑ 7-12-2015.

Ένα υγιές έθνος, ένα έθνος που αξίζει να ζει, φροντίζει την εσωτερική του ασφάλεια και την εδαφική του αρτιότητα. Τα δύο αυτά στοιχεία τής πολιτικής δρουν αλληλένδετα και διαρκώς μέσα στον ιστορικό χρόνο, συνθέτοντας την εξωτερική πολιτική τής εθνικής κοινότητας. Οι αγώνες των ηρώων και το εθνικό συμφέρον οδηγούν στην εκκαθάριση των αδικιών και την επιβολή των δικαίων που υπαγορεύει το ελληνικό αίμα.