ΨΗΛΑ Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΣ ΜΑΣ ΑΕΤΟΣΑΘΗΝΑ 4-1-2016.

Τα σημεία των καιρών δηλούν ξεκάθαρα τον επερχόμενο θρίαμβο τής ιστορικής δικαιοσύνης με την ανάσταση τής Μεγάλης και Αυτοκρατορικής Ελλάδος. Μαρτυρούν πως ζυγώνει ο καιρός να γυρίσει η Ελλάς στα εδάφη τής Αγίας Ρωμανίας, ώστε να ανάψουν οι αλύτρωτοι αδερφοί μας τα κεράκια πάνω από την επιφάνεια τής γης κι όχι πλέον κάτω, όπως έλεγε ο Άγιος Παίσιος. Με τούς Τούρκους να βαδίζουν στο κλείσιμο των Στενών των Δαρδανελίων κατά πως έλεγε ο Άγιος, ώστε να εμποδίσουν την κάθοδο των Ρώσων.