ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΣΜΟΥΑΘΗΝΑ 25-1-2016.

Μια δομικά συγκροτημένη και πολιτικά συντεταγμένη κοινωνία, μια κοινωνία με θεσμούς, με εθνική ταυτότητα, με εθνική κυριαρχία και κοινωνική δικαιοσύνη στηρίζεται επάνω σε ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα κανόνων. Διαμορφώνει πολιτικές ιδέες και αποφάσεις, ακολουθεί μια πολιτική φιλοσοφία που αποσκοπεί στην συνεννόηση των φυλετικών δυνάμεων τής εθνικής κοινότητας για την ασφάλεια και την ανάπτυξη αυτής.