Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΗΓΕΜΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣΑΘΗΝΑ 18-1-2016.

Το σκοτάδι τής βαρβαρότητας εξουσιάζει τα υπερχρεωμένα έθνη, εκείνα δηλαδή τα έθνη που νομίζουν πως είναι ελεύθερα. Τα χρέη τα ουσιαστικά που επιζητεί ο σιωνιστικός νεοταξισμός, τα βαθύτερα κι όχι απλώς τα επιφανειακά που έχουν φορτωθεί στους λαούς, συνοψίζονται στην εγκατάλειψη των Παραδόσεων. Ζητούν την άρνηση αυτών, τον διαχωρισμό τής εθνικής και τής πολιτισμικής μας ταυτότητος, προκειμένου να τεθούμε υπό την προστασία τής αντίχριστης παγκόσμιας διακυβέρνησης.