ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΑΘΗΝΑ 14-1-2016.

Η Ελλάς πρέπει να γίνει ξανά ένας καθάριος και επομένως ζωντανός οργανισμός. Να βγάλει δια παντός από πάνω της το ξένο πολιτικό σύστημα που τής φόρεσαν ως ζυγό αιχμαλωσίας κι όχι ως διοίκηση. Να αποκτήσει ξεκάθαρα εθνική και λαϊκή διοίκηση, διοίκηση βγαλμένη από τα σπλάχνα τής Ελληνικής Φυλής. Να εργαστεί με τα δικά της τίμια χέρια για να ζήσει. Να πολεμήσει για να ζήσει ειρηνικά. Να γίνει ολοκληρωτικά εθνικό κράτος που πορεύεται με γνώμονα τις δικές του αξίες και σκοπό την επίτευξη τής ηγετικής φυσιογνωμίας τού Ελληνισμού.