ΖΩΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΣΑΘΗΝΑ 21-1-2016.

Τα γερά έθνη στηρίζονται στις γερές ρίζες τους. Στις ιερές πατρογονικές παρακαταθήκες τους και τις αξίες τους. Ρίζες τους είναι η φυλετική τους ταυτότητα, η πίστη τους, τα ήθη και τα έθιμά τους. Και ο σκοπός τού γερού έθνους είναι να εξελίξει και να απλώσει τις ρίζες του, ώστε να βγάλει το δέντρο τής Φυλής πλατύτερα κλωνάρια, περισσότερους ελληνικούς ανθούς και ακόμη περισσότερη Ελλάδα. Να σπουδάζεις την ιστορία τού Ελληνικού Έθνους, να μαθαίνεις από τα λάθη τα περασμένα, να ζει μέσα από τα έργα σου αιώνια ο Ελληνισμός.