Ουχί περί χρημάτων αλλά περί πίστεως και εθνικότητοςΑΘΗΝΑ 27-2-2016.

Ουχί περί χρημάτων αλλά περί πίστεως και εθνικότητος η έγερσις των Ελλήνων. Ο καλός Θεός μού έδωσε το δώρο τού λόγου για να κάμω το χρέος μου προς την πίστη μου, προς την ράτσα μου και προς την οικογένειά μου. Από τον καιρό τού ΛΑΟΣ ακόμη είχα τον νου μου στην πραγματική ανάπτυξη που βγαίνει από το κάρπισμα και το μεγάλωμα τής γης, από τα ελληνικά χέρια, από το αίμα που ρέει στις φλέβες μας. Από το Αίμα και την Γη σχηματίζεται η πραγματική Τιμή των Ελλήνων κι όχι εκείνη τού εικονικού χρήματος.