ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΑΘΗΝΑ 18-2-2016.

Η μεγαλύτερη ήττα ενός κράτους συντελείται όταν παραχωρεί τα γεωφυσικά του πλεονεκτήματα με πολιτικά μέσα σε προβληματικές συμμαχίες. Οι μεν προβληματικές συμμαχίες εξελίσσονται στον πιο επικίνδυνο εχθρό, οι δε Αρχές τού ηττημένου κράτους είναι προδοτικές. Ένα ανεξάρτητο και αδέσμευτο κράτος διαθέτει τούς έμψυχους και τούς άυλους πόρους στην αποκλειστική του κυριότητα. Εξουσία και κοινωνία εργάζονται αξιοποιώντας εθνικά τούς πόρους τού κράτους και μετατρέπουν την εθνική κυριαρχία σε εδαφική υπεροχή τού Έθνους.