Ανοίξτε τις πύλες, να φύγουν οι ξεφτίλες...


Άνευ άλλου σχολίου...