Οι μετανάστες "πνίγουν" την Ελλάδα...

Αποκαλύπτεται όλο το παιχνίδι των ισχυρών δυνάμεων να εγκλωβίσουν την Ελλάδα και να την αναγκάσουν να γίνει Κράτος πλήρους υποτέλειας των μεγάλων Δυνάμεων! Νύχτα πήγαν να περάσουν το νομοσχέδιο για τη σίτιση περίθαλψη και υγιεινή των προσφύγων! Το Γενικό λογιστήριο του Κράτους λέει χαρακτηριστικά: «Οι προαναφερόμενες ανάγκες μπορεί για λόγους κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, να συνάπτονται κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη της εφαρμογής της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις».


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: Είδη Προστασίας και αυτοάμυνας, με εγγύηση κατώτερης τιμής

http://voicenews.gr/