Δείτε τι επιχειρούσε το ελικόπτερο πριν τη συντριβή…

Το ελικόπτερο ΑΒ 212 βρισκόταν σε μια αποστολή με ιδιαίτερο υψηλό ρίσκο.
Σε μια άσκηση ετοιμότητας, ο φανταστικός εχθρός που είχε στηθεί αποδείχθηκε μοιραίος για το ελικόπτερο. Αυτό γιατί τα γυμνάσια που πραγματοποίησε έγιναν νύχτα κάτι που ανέβασαν τον βαθμό κινδύνου αλλά η εμπειρία του πληρώματος φάνηκε επαρκής για να το διαχειριστεί. 
Η αποστολή ήταν το ελικόπτερο να παραμείνει καλυπτόμενο από έναν ορεινό όγκο στην Κίναρο ούτως ώστε να μην εντοπιστεί από τον φανταστικό εχθρό.
Ο υποπλοίαρχος Αναστάσιος Τουλίτσης με 1300 ώρες πτήσης και ο υποπλοίαρχος Κωνσταντίνος Πανανός περίπου με τις ίδιες ώρες είχαν μεγάλη εξοικείωση με τέτοιου είδους αποστολές. Μαζί τους ο νεότερος αλλά πολύ ικανός ανθυπασπιστής Ελευθέριος Ευαγγέλου.
Η αποστολή είχε εκτελεστεί κατά το ήμισυ μέχρι το σημείο που το πλήρωμα έπρεπε να εντοπίσει τον εχθρό χωρίς να βρεθεί από το ραντάρ. Η οδηγία ήταν να πετάξει σε χαμηλότερο ύψος από τον ορεινό όγκο που βρισκόταν μπροστά τους, ώστε να παραμείνει “αόρατο” για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο. Προσεγγίζοντας στο βράχο με γρήγορη άνοδο θα περνούσε την κορυφή. Διαδικασία που εγκυμονεί κινδύνους. Ακριβώς σ’ αυτό το σημείο τα πράγματα δεν πήραν την εξέλιξη που θα επιθυμούσαν.