ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΕΙΑΘΗΝΑ 10-3-2016.

Όταν ένα έθνος βάλλεται για να εξαλειφθεί, ο ασφαλέστερος τρόπος είναι να διαρραγεί η ενότητα τού κοινωνικού του ιστού. Και όταν τα προβλήματα τού λαού αντιμετωπίζονται κλαδικά κι όχι εθνικά, όταν ο ένας πολίτης στρέφεται ενάντια στον άλλο, τότε το κομμάτιασμα διαιωνίζει την τυραννία και ο λαός θα πεθάνει προς δόξαν πολιτικών και τυράννων. Αυτό το ιδιότυπο διαίρει και βασίλευε είναι η μέθοδος με την οποία το πολίτευμα τής αστικής κομματοκρατίας και ο σιωνιστικός νεοταξισμός καθυπόταξαν το Ελληνικό Έθνος.