ΕΛΛΑΣ – ΣΤΡΑΤΟΣ – ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣΑΘΗΝΑ 17-3-2016.

Τα σοβαρά κράτη έχουν στρατηγικούς σκοπούς και στόχους που επιδιώκουν με ίδια μέσα, για την δική τους ισχύ, με την αξιοποίηση των δεξιοτήτων τού λαού τους. Καθείς λειτουργεί με επιθετικό τρόπο, με ανυπέρβλητο δηλαδή σθένος, ως οργανικό κύτταρο τού εθνικού οργανισμού, ώστε να σταθεί ανόθευτο το Έθνος στο δρόμο λευτεριάς και ανάπτυξης. Και στον Στρατό πολιτική και φυσική ηγεσία ταυτίζονται υπό την διοίκηση ενός Υπουργείου Στρατιωτικών και Πολέμου σε εφαρμογή τής πολεμικής αρετής των Ελλήνων κι όχι τής ξενόφερτης ηττοπάθειας.