Ένα πιστόλι για σκληρές αστυνομικές και στρατιωτικές αποστολές!

Το WALTHER PPQ NAVY είναι ένα πιστόλι που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τις ειδικές δυνάμεις και είναι ένα όπλο για σκληρές αστυνομικές και στρατιωτικές αποστολές. Ο μηχανισμός πυροδότησης του WALTHER PPQ NAVY έχει βελτιστοποιηθεί για να λειτουργεί κοντά στο νερό. Δείτε παρακάτω ένα από τα τελευταία βίντεο που βγήκαν στο διαδίκτυο για αυτό το πιστόλι: