ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΑΘΗΝΑ 14-3-2016.

Η πολιτική ενημέρωση, η πολιτική προπαγάνδα δηλαδή είναι μια συναρπαστική τέχνη τού λόγου που μπορεί να διαφωτίσει ή να συσκοτίσει τον λαό. Ειδικότερα στην εποχή τής τεχνολογίας που βιώνουμε, με την εικόνα να φτάνει πιο γρήγορα και πιο επιτηδευμένα στις μάζες, επεξεργασμένη και ενίοτε παραμορφωμένη, είναι ζήτημα ευσυνειδησίας τού προπαγανδιστή και ευφυΐας τού πολίτη.