ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΑΤΣΑΛΙΑΘΗΝΑ 25-4-2016.

Γεωπολιτική στρατηγική χαράσσουν μονάχα τα ελεύθερα έθνη και ελεύθερα έθνη είναι μονάχα τα ισχυρά έθνη. Διότι η ελευθερία κατακτιέται από τούς δυνατούς και θεληματικούς για ζωή λαούς που την αξίζουν στο Πεδίο τής Τιμής και τής διεκδίκησης. Και η ισχυρή διεθνής θέση ενός λαού είναι συνάρτηση τής ταυτόχρονης αξιοποίησης τού γεωστρατηγικού του πλεονεκτήματος και τής ορθής επιλογής συμμάχων, με αποκλειστικό γνώμονα το εθνικό συμφέρον και την στρατιωτική ισχύ τού Έθνους.