ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΞΙΦΟΣΑΘΗΝΑ 7-4-2016.

Ουχί περί χρημάτων αλλά περί πίστεως και ελληνικότητος μέλλει να γενεί η έγερσις των Ελλήνων από τον λήθαργο. Και γενομένη η έγερσις, μέλλει να εξελιχθεί σε εξέγερση κατά των τυράννων και των εχθρών τής Πατρίδος. Διότι στην Ιερή Ελλάδα το Ξίφος πάντα στέκει στο πλευρό τής Πίστης, τού Δικαίου και τού Πολιτισμού.