Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥΑΘΗΝΑ 16-5-2016.

Η ώρα η καλή τής από Άδου ανάβασης τής Ιερής Ελλάδος έφτασε. Ο δρόμος όπως αναμενόταν και όπως προφήτευσαν οι Άγιοι Πατέρες τού Ελληνισμού. Δια πυρός και σιδήρου, με την ρομφαία των Πιστών Πολεμιστών τής Φυλής μας. Απελευθέρωση και απόδοση τής Πατρίδος εις χείρας αληθώς ελληνικά. Ελλάς Εθνικιστική, συμμαχικός παράγοντας ορθόδοξος και ελληνοκεντρικός, πόλεμος, νίκη τής Ορθοδοξίας και τού Έθνους μας, Μεγάλη Ελλάς. Ιδού το σχέδιο Θεού και Ελλήνων.