ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥΑΘΗΝΑ 5-5-2016.

Τα κόμματα τής αστικής δημοκρατίας μετασχηματίζονται σε πολιτικά υπερκαταστήματα με συνεταιρικές διοικήσεις και υποκαταστήματα. Σκοπός τους δεν είναι η ενότητα και η συλλογική δράση των Ελλήνων. Σκοπός τους είναι η συγκάλυψη των καθεστωτικών αμαρτημάτων και ο εγκλωβισμός των Ελλήνων στα αδιέξοδα με την εγκατάλειψη τού πατριωτισμού. Αληθινό τους μέλημα λοιπόν είναι η αποσυσπείρωση τού λαού με την προώθηση ιδεολογικών νεφελωμάτων που αποκλείουν την έννοια τού εθνικισμού και την διαμόρφωση μιας Ελλάδος ελεύθερης και ισχυρής.